søndag 13. oktober 2013

Vik Gedeo-prosjektet presentert på Vik bedehus søndag


Mellom 70-80 menneske var tilstades då Vik Gedeo-prosjektet vart presentert på Vik bedehus søndag 13. oktober. Vik Gedeo-prosjektet hadde ansvaret for møtet.

Dei frammøtte fekk mellom anna orientering om status for prosjektet og inntrykk frå Etiopia og opninga av jenteinternatet. Kollekten denne søndagen gjekk til prosjektet og det kom inn kr. 7.800 til prosjektet. Det er flott. Takk til alle!