Framtidige behov


Behov framover:
  • Husmor og vakt for er nødvendig for at jentene skal bo trygt. Dette er drift, og prosjektet betaler ut lønn til husmor og vakter.  
  • Få til et lite bibliotek (ikke bygg) på rommene, slik at jentene har tilgang på aktuelle bøker.
  • Kjøpe inn skap til rommene.
  • Vedlikehold på byggene.
  • Det er et mål for prosjektet å gjøre anlegget selvdrevet.