tirsdag 5. desember 2017

Nytt fra prosjektet

Koordinator i Norge, Mengesha Alemu Shetta, besøkte prosjektet i oktober. Der møtte han flere av jentene som bor der nå, daglig leder, husmor og vakter. En av flere gode nyheter han kunne ta med til Norge er at det nå er sikret stabil vanntilførsel til internatet, og at flere av jentene som tok avsluttende eksamen før sommeren, har kommet inn på universitet.


Mengesha fikk et fint møte med flere av jentene på jenteinternatet, som fortalte at de er veldig takknemlige for muligheten de har fått til å gå på videregående skole, og bo på et trygt internat. I oktober var det rundt 16 jenter som bodde på internatet. Gedeo Development Association, som vi samarbeider med, var i gang med prosessen med å ta inn flere jenter fra landsbygda i Gedeo-området.

Noen av studentene sammen med daglig leder (t.v), Mengesha og husmor (midten bakerste rekke), og vaktene (t.h).


Inn på universitet
4 av 5 jenter som tok avsluttende eksamen før sommeren dette året er kommet inn på universitet. På internatet bor det jenter som går første, andre og tredje året på videregående. Skolen ligger like ved internatet.


Mengesha og internatbyggene i bakgrunnen

Vanntilførsel
Lokale myndigheter har sikret vanntilførsel til internatet fra grunnvannet på tomta. Vanntanken som ble finansiert gjennom privat gave fra Norge, er i full bruk. Dette var gode nyheter.


Kontoret til daglig leder og husmor
Skilt ved kontoret
Bilder fra Vik på kontoret
Mur sikrer tomta


Flere møbler bestilt
Rommene som studentene bor i er enkelt innredet, og manglet bord og stoler. Langbord og stoler er nå bestilt til hvert rom, og vil være på plass om kort tid. Disse vil sikkert skape et samlingssted for jentene, der de både kan spise sammen, og gjøre lekser. 


Framtidige behov
Det er engasjert daglig leder, husmor og to vakter, som mottar lønn fra prosjektet. Det skal gjøres noe vedlikehold på bygninger, og det skal kjøpes inn skap o.l til rommene. Det er i prosess å etablere stabil inntekt lokalt i prosjektet, slik at det på sikt kan bli selvdrevet.