mandag 23. desember 2013

Stor julegåve til prosjektet

Ein privatperson på austlandet har gitt ei stor gåve til prosjektet. Gåva var på kr 30 000 og fullfinansierer vanntanken til interntatet, som er omtala under framtidige behov. Tanken vart montert i haust. Det er berre å takka givar så mykje for denne storslåtte gåva no like før jul. Givaren har også tidlegare støtta prosjektet.