fredag 20. september 2013

Offisiell opning med besøk frå Noreg

I neste veke vert jenteinternatet i Dilla offisielt opna, med deltakarar frå Noreg. Representantar frå den politiske leiinga i Dilla vil delta, saman med jentene som bur i internatet og deira foreldre, samt andre offisielle gjestar frå Gedeo Development Assocation som er vår samarbeidspartnar.

Det eine internatbygget har vore i drift eit år. Det andre bygget er no ferdig, saman med kjøkken og sanitærbygg. Nokre detaljar står att. Frå Noreg er det og forskuttert kjøp av ein stor vanntank som vil forsyna kjøkken og toalett med reint vatn. Tanken kostar ein del pengar.

Når bygg nr. 2 no er ferdig er det plass til 48 jenter i internatet.