lørdag 27. desember 2014

Tusen takk

Det er ein del personar som gir fast til prosjektet. Summen av desse gåvene gir oss ein forutsigbar grunnsum til drift av anlegget. Gåvene er difor utruleg viktige for oss. Me takkar så mykje kvar enkelt av dykk!

Registrert i Brønnøysundregistrene

Vik-Gedeo prosjektet er no regstrert i Brønnøysundregistrene, i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummeret er: 914408598