tirsdag 15. desember 2015

Informasjon desember 2015

Dette eit bilde som du kan utvide på nettbrett eller mobiltelefon.

Gjerde rundt internatet - under bygging

Gjerdet rundt internatet vert bygd av murblokker.
Murblokkene er bestandig men kostar ein del, sjølv i Etiopia.

Arbeidet er godt i gong,