tirsdag 28. februar 2012

Engasjerte elevar på Toftøy skule

Elevane på Toftøy skule i Øygarden hadde før jul eit arrangement der det kom inn pengar som elevrådet skulle bestemma bruken av. Etter å ha diskutert kva pengane skulle gå til, bestemte elevrådet at dei ville gi pengane til Vik Gedeo prosjektet. Dei overfører no kr. 3234,00 til prosjektet. Tusen takk til elevane og elevrådet ved Toftøy skule.

Elevrådet ved Toftøy skule

Framme frå venstre: Johannes Teigen Elde og Ingrid Refvik Torsvik (representantar frå 4.klasse), Marte-Celine Rovers (5.kl)
Bak frå venstre: Leon Nordvik Syversen (5. kl), Cecilie Borsholm Vik (7.kl), Anders Refvik Torsvik, Louise Rognsvåg (begge 6.kl) og Bjørnar Storemark,7.kl.

mandag 20. februar 2012

Givarglede hos 5-klassingar

I helga var 29 femteklassingar samla til leir på Skjergardsheimen i Øygarden. Dei samla inn kr. 1.600,00 til prosjektet. Det er utruleg flott at femteklassingane ville prioritere dette prosjektet. Tusen takk til kvar enkelt og til leiinga av leiren som meinte at ei innsamling skulle gå til jenteinternatet i Dilla i Etiopia.

lørdag 11. februar 2012

"Et løft i hverdagen" - Inspirasjonskveld på Vik bedehus

Nærare 90 kvinner samla til fest
Nærare 90 damer i alle aldrar var fredag kveld (10. februar) samla til kvinnefest på Vik bedehus under temaet "Et løft i hverdagen". Inntektene frå utloddinga på kvinnfesten går til Vik Gedeo prosjektet. Det kom inn kr. 31.000,00 til prosjektet. Det er berre å takka arrangøren og ikkje minst alle som har kjøpt lodd både før og under festen. Takk til alle!


Damene som arragnerte festen
Dette var ein inspirasjonskveld for damer. Det var humor og song ved Solveig K. Algrøy, inspirerande tale ved Olaug Torsvik Hundvin og song ved Isabell Thomassen. Tilbakemeldingane frå dei frammøtte er svært gode. Eit flott arrangement.

Damene som stod bak arrangementet frå venstre er: Ingrid Torsvik, Oddbjørg Innvær Vik, Gerd Lillian Vik, Marit M. Bakka Torsvik, Magnhild Vik Thomassen og Bjørg Blom
Gevinstar
 Festpynta bord