tirsdag 7. juli 2015

80-årsgåve til prosjektet frå Karen Lovise Breivik

Karen Lovise Breivik som bur på Karmøy fylte 80 år i juni. Ho ville ikkje ha gåver til seg sjølv, men ønskte heller gåver til Vik Gedeo-prosjektet og til eit misjonsprosjekt i Tanzania. Vik Gedeo-prosjektet fekk kr 10.000,00. Dette er eit viktig bidrag til mellom anna finansiering av gjerdet som er planlagt bygd.

Me takkar hjarteleg for denne flotte gåva.