torsdag 10. oktober 2013

Takkar alle på Vik og andre som har gitt gåver til prosjektet

Minister (statsråd) Frenesh Mekuira, frå regjeringa i Etiopia takkar alle på Vik og alle andre som har gitt gåver til prosjektet. Ho deltok ved opninga av internatet.
Fleire enkeltpersonar skal ha ei særskilt takk. Etter norsk målestokk er dette eit lite prosjekt. Etter Etiopisk standard og utvikling eit viktig prosjekt, særleg sidan det rettar seg mot jenter og deira utdanning og at det ligg i Gedeo-området.

Prosjektet har fått medieomtale regionalt og nasjonalt i Etiopia, gjennom Etiopisk TV.

Det bur nærare 90 mill. menneske i Etiopia.