søndag 3. august 2014

Besta Design gir overskotet frå salet til prosjektet

Besta Design produserer unikt handlaga barnetøy 0-7 år. Overskotet frå salet går til prosjektet. Det er Anne Kristin Vatnedalen som driv Besta Design. Tusen takk til Anne Kristin!

Småjenter med engasjement

To små jenter på Vik kom med ei lita pengegåve til prosjektet, etter litt "sal" av ting på nabohusa. Det er flott med slikt engasjement. Tusen takk for gåva!

Sparebanken Vest har gitt tilskot til arrangement

Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond VI har gitt kr 5 000 i stønad til Gedeo-kvelden 14. februar. Pengane er arrangementsstønad. Det er flott å få ei slik gåve, noko som gjer at innsamla midlar går uavkorta til prosjektet. Om Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond

Tusen takk for gåva!