søndag 6. oktober 2013

Jenteinternatet i Dilla offisielt opna

Frå høgre: Gerd Lillian Vik, Oddbjørg Vik og minister Frenesh Mekuira
Måndag 30. september vart jenteinternatet i Dilla offisielt opna. Over 200 inviterte gjestar var tilstades ved opninga, m.a. representant for regjeringa i Etiopia, Her Excellency, State Minister Frenesh Mekuira, State Ministry of Women’s, Children and Youth Affairs in Ethiopia, samt regionale og lokale styresmakter.

Jentene som bur i internatet og deira foreldre var sjølvsagte gjester ved opninga. Delegasjonen frå Noreg kom til eit festpynta område og vart ynskt varmt velkomen.
Det var innslag med lokal sang og dans, talar og servering av mat og ikkje minst kaffi som Etiopia er så kjent for.

Desse var tilstades frå Noreg:
Gerd Lillian Vik, Oddbjørg Innvær Vik, Marit Bakka Torsvik, Anne Kristin Vatnedalen, Mengesha Alemu Shetta, Olav Martin Vik, Erling Vik, Roy Torsvik og Sveinung Vatnedalen.

Det var minister Frenesh Mekuira som saman med Gerd Lillian Vik og Oddbjørg Innvær Vik klipte snora og på den måten offisielt opna internatet. Sjå bilete.

Etiopisk TV var tilstades ved opninga og har sendt eit 10 minuttars innslag på riksdekkande TV, først i Sør Etiopia og seinare nasjonalt.


Jentene saman med Gerd Lillian og Oddbjørg utanfor internatbygga.

Det vert lagt ut fleire bilete frå opninga, seinare.
Minister Frenesh Mekuira takka hjarteleg for engasjementet frå Noreg og peika på at internatet er svært viktig for Gedeo-folket og ikkje minst for utdanning for kvinner. Ho var sjølv den første kvinna frå området med universitetsutdanning.

No er ho i toppen i det politiske systemet i Etiopia.