mandag 15. juli 2013

Internatbygg nr. 2 nesten ferdig

Dei siste rapportane frå Etiopia fortel at handverkarane held på å sluttføra internattbygg nr. 2. Det skal setjast inn vindauger og romma må ha senger. Målet er at internatet skal vera klart til skulestart no i haust. Når dette bygget står ferdig har anlegget plass til 48 jenter.

Det vert planlagt å kjøpa inn ein stor vanntank som skal forsyna kjøkken og toalett med vatn.