torsdag 18. august 2011

Ett internatbygg snart ferdig

Byggearbeidet har pågått for fullt i sommer, og ett av tre planlagte internatbygg er snart klar for innflytting.

Nå håper Vik Gedeo prosjekt og Gedeo Development Association at 18 til 24 studenter kan flytte inn i september.

Vil du være med og støtte prosjektet videre slik at flere jenter kan få mulighet til å ta høyere utdannelse, benytt kontonummeret som oppgis her på bloggen.

Status i begynnelsen av august 2011. Første internatbygg er nesten ferdig.


Representanter fra Gedeo Development Association på synfaring på tomta. T.v: Netsanet Alemu, prosjektkoordinator.Grunnmuren til bygg nummer 2 er påbegynt.Mye må gjøres for hånd, slik det er vanlig i Etiopia.

Lokale håndverkere i arbeid.

onsdag 9. mars 2011

Byggearbeidet startet


Jenteinternatet i Dilla er i ferd med å bli en realitet, takket være innsamlede midler i Norge. I januar startet byggingen av internatet.Koordinator i Norge, Mengesha Alemu Shetta, besøkte i januar tomten. Da var gravearbeidet i full gang.
Fortsatt trengs det midler slik at alle bygningene som er planlagt kan ferdigstilles. Vi håper du vil være med og støtte prosjektet videre.