onsdag 9. mars 2011

Byggearbeidet startet


Jenteinternatet i Dilla er i ferd med å bli en realitet, takket være innsamlede midler i Norge. I januar startet byggingen av internatet.Koordinator i Norge, Mengesha Alemu Shetta, besøkte i januar tomten. Da var gravearbeidet i full gang.
Fortsatt trengs det midler slik at alle bygningene som er planlagt kan ferdigstilles. Vi håper du vil være med og støtte prosjektet videre.