onsdag 19. september 2012

Takk for gåvene

Prosjektet takkar så mykje for gåvene som kjem inn til prosjektet. Enkeltmenneske ser behovet og gir pengar til prosjektet. Me takkar så mykje.

Prosjektleiinga i Etiopia planlegg no oppstart av bygg nr. 2 som vil ha plass til 24 jenter. Bygg nr.1 huser allereie 24 jenter. Det er populært å bu i dette internatet.

Me oppdaterer bloggen når bygg nr. 2 reiser seg.