Økonomi - finansiering

Internatet i Dilla er finansiert gjennom frivillige pengegaver til prosjektet. Basissummen var kr 22 250 som var gaver til Gerd Lillian Vik og Oddbjørg Innvær Vik sine 50-årsdager i 2008.

Gavene går uavkortet til prosjektet, med fradrag for arrangementskostnader, gebyrer og andre kostnader som direkte er relatert til prosjektet. Det er ingen kostnader med administrasjon i Norge.
I Etiopia, Dilla fører Gedeo Development Association regnskap med forvaltning av pengene. Dette er detaljerte regnskap som blir revidert. Vi fører visuelt tilsyn med at pengene omsettes og forvaltes i samsvar med prosjektet sitt formål. Det er gjennomført tilsyn i 2013 og i 2015. Neste tilsyn blir i 2017.

Detaljerte regnskap ligger nederst på denne siden.

Fra og med 2014 går gavene til både utstyr og drift av internatet. Penger blir ikke tilført prosjektet før det er et reelt behov, som blir meldt til prosjektet i Norge. Søknaden blir vurdert og penger overført.
___________________________________


REGNSKAP 2016

Gaver og andre inntekter kr 137 936.  Overført til prosjektet i Dilla kr 85 328.
Renteinntekt kr 17.  Bank pr. 01.01.2016 kr 20 327.  Bank pr 31.12.2016 kr 72 951.
Revisor: Marit Magla Bakka Torsvik.

___________________________________

GAVER I PERIODEN 2008-2012
Kr 289 533

OVERFØRT PROSJEKTET 2008-2012
Kr 245 000

GAVER I 2013
Kr 136 154

OVERFØRT PROSJEKTET I 2013
Kr 106 519

GAVER I 2014
Kr 95 281

OVERFØRT PROSJEKTET I 2014
Kr 33 450

_____________________________

2008-2014

Gaver                      kr 520 968
Renteinntekt            kr       752
Arr. og gebyrer         kr  23 564   (herav kr 16 000 til åpning av internatet)

_____________________________

GAVER I 2015
Kr 60 353

OVERFØRT PROSJEKTET I 2015
Kr 127 509

 
_____________________________

Detaljert rekneskap 2008 - 2015 (i bildeformat, trykk på bilde)