torsdag 18. august 2011

Ett internatbygg snart ferdig

Byggearbeidet har pågått for fullt i sommer, og ett av tre planlagte internatbygg er snart klar for innflytting.

Nå håper Vik Gedeo prosjekt og Gedeo Development Association at 18 til 24 studenter kan flytte inn i september.

Vil du være med og støtte prosjektet videre slik at flere jenter kan få mulighet til å ta høyere utdannelse, benytt kontonummeret som oppgis her på bloggen.

Status i begynnelsen av august 2011. Første internatbygg er nesten ferdig.


Representanter fra Gedeo Development Association på synfaring på tomta. T.v: Netsanet Alemu, prosjektkoordinator.Grunnmuren til bygg nummer 2 er påbegynt.Mye må gjøres for hånd, slik det er vanlig i Etiopia.

Lokale håndverkere i arbeid.