lørdag 27. desember 2014

Tusen takk

Det er ein del personar som gir fast til prosjektet. Summen av desse gåvene gir oss ein forutsigbar grunnsum til drift av anlegget. Gåvene er difor utruleg viktige for oss. Me takkar så mykje kvar enkelt av dykk!

Registrert i Brønnøysundregistrene

Vik-Gedeo prosjektet er no regstrert i Brønnøysundregistrene, i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummeret er: 914408598


søndag 19. oktober 2014

Orienterte om Vik Gedeo

Gerd Lillian Vik (t.h.) og Oddbjørg Innvær Vik

 - som starta prosjektet tilbake i 2008 orienterte på bygdetreffet 18. oktober om prosjektet, arbeidet og planane framover.

Vik Gedeo utvikling tek steg for steg når det gjeld å løfta standard og innhald i internatet i Dilla i Etiopia. Vik Gedeo prosjektet har eit langsiktig perspektiv med mål om at anlegget vert sjølvdrive.

lørdag 18. oktober 2014

12 000 til jentene i Etiopia

Det vart eit flott bygdetreff på Vik i ettermiddag. Vik bedehus vart fylt til randen av folk. I overkant av 130 personar fekk oppleva historiske tilbakeblikk, film frå størjefiske og kasting med not, noko som var høgdepunktet denne kvelden. Ottar Vik er primus motor i opplegget, med god støtte frå Vik grendalag og Vik bedehus.

Geir Barsnes tok forsamlinga med inn i Prøysen sine songar. Med seg hadde han musikar Terje Onstad.

Det vart servert vaflar og kaffi. Inntektene gjekk til Vik Gedeo prosjektet. Folk gav heile kr 12 000 til prosjektet. Me seier tusen takk for pengane. Dei kjem godt med når no anlegget skal gjerdast inn, slik at det er trygt for dei som bur i internatet, utstyr og bygningar. Kostnaden med eit gjerde er stipulert til kr 40 000. Det skal nyttast bølgeblekkplater og det er dyrt i Etiopia.

Tusen takk Vik gredalag som tildeler desse inntektene til Vik Gedeo utvikling.Filnen under kan sjåast i lite format, men ikkje på mobiltelefon.


søndag 3. august 2014

Besta Design gir overskotet frå salet til prosjektet

Besta Design produserer unikt handlaga barnetøy 0-7 år. Overskotet frå salet går til prosjektet. Det er Anne Kristin Vatnedalen som driv Besta Design. Tusen takk til Anne Kristin!

Småjenter med engasjement

To små jenter på Vik kom med ei lita pengegåve til prosjektet, etter litt "sal" av ting på nabohusa. Det er flott med slikt engasjement. Tusen takk for gåva!

Sparebanken Vest har gitt tilskot til arrangement

Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond VI har gitt kr 5 000 i stønad til Gedeo-kvelden 14. februar. Pengane er arrangementsstønad. Det er flott å få ei slik gåve, noko som gjer at innsamla midlar går uavkorta til prosjektet. Om Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond

Tusen takk for gåva!

fredag 14. februar 2014

Flott Vik Gedeo-kveld på Vik bedehus


Ca 70 personar var tilstades på Vik Gedeo-kvelden 14.2. Koret "Telos" frå Sotra deltok med flott song.

Ei rekkje innslag og loddsal. Det kom totalt inn kr. 32 500 til prosjektet. Det er utruleg flott og det er berre å takka alle som har deltatt både med gevinstar og loddkjøp.

Pengane vil gå til mellom anna bord, stolar og skap til internatet i Dilla.

Koret "Telos"(bildet)  frå Sotra (Brattholmen) løfta kvelden med flott song.

Det er berre å takka koret for at dei var saman med oss denne kvelden.

tirsdag 28. januar 2014

Vik Gedeo-kveld på Vik bedehus 14. februar


Velkomen til Vik Gedeo-kveld 

på Vik bedehus 
fredag 14. februar kl. 19.00

For program trykk på plakaten ovanfor