fredag 14. februar 2014

Flott Vik Gedeo-kveld på Vik bedehus


Ca 70 personar var tilstades på Vik Gedeo-kvelden 14.2. Koret "Telos" frå Sotra deltok med flott song.

Ei rekkje innslag og loddsal. Det kom totalt inn kr. 32 500 til prosjektet. Det er utruleg flott og det er berre å takka alle som har deltatt både med gevinstar og loddkjøp.

Pengane vil gå til mellom anna bord, stolar og skap til internatet i Dilla.

Koret "Telos"(bildet)  frå Sotra (Brattholmen) løfta kvelden med flott song.

Det er berre å takka koret for at dei var saman med oss denne kvelden.