tirsdag 4. mai 2021

Status for prosjektet i 2021

Det har de to siste årene vært en ustabil situasjon i Etiopia, også i Dilla-området der internatet vårt ligger. Vi har vært forsiktig med å orientere om dette fordi vi ikke har hatt full oversikt over situasjonen i området. Korona-pandemien har forsterket utfordringene. Internatet er for tiden stengt som følge av pandemien, og vil være det inntil lokale myndigheter bestemmer noe annet.

Vårt oppdrag var å bygge et internat for jenter. Det ble offisielt åpnet høsten 2012. Meningen var at vi skulle understøtte internatet økonomisk en periode inntil driften var kommet i gjenge. Vi har deltatt med økonomisk støtte lenger enn det som var meningen. Det har vært behov for utstyr, vedlikehold og noe lønn til medarbeidere ved internatet. Planen var at vi skulle trekke oss ut 3-5 år etter åpningen. Nå har vi vert inne i 7 år.

Ved inngangen til 2021 overtok lokale myndigheter, Gedeo Development Association og universitetet i Dilla ansvaret for driften av anlegget. Vi har en liten buffer stående på konto slik at vi kan bidra med midler til vedlikehold når anlegget kommer i drift etter pandemien.

Så snart internatet er åpnet igjen og vi får informasjon derfra, vil vi komme med en oppdatering på hvordan det går med internatet og studentene som bor der.