tirsdag 15. november 2016

Informasjon november 2016

Situasjonen i Etiopia på noverande tidspunkt gjer at me er litt forsiktig med oppdatering av nyhende. Internatet er ikkje påverka, men det er vanskeleg å reise rundt i distriktet, noko som igjen medfører at utvalet av jenter som skulle ha flytta inn no i haust, vert forseinka.

Me oppdaterer denne nettstaden når situasjonen er meir avklart.