mandag 12. november 2012

Internatbygg nr. 2 er under oppføring

Bygg nr. 2 er under oppføring. Når bygget er ferdig vert det plass til 48 jenter på internatet.
Bygg nr. 1 var ferdig i fjor.
Det er populært for unge jenter å bu på internatet som ligg nært opp til vidergåande skule i Dilla.

Til venstre ser ein nybygget.