torsdag 25. august 2016

Takk til Randi S. Brødsjø

Randi S. Brødsjø som bur i Gjerstad hadde rund dag for ei tid tilbake. Ho ønskte ikkje gåver til seg sjølv, men heller gåver til Vik Gedeo-prosjektet.

Prosjektet har fått overført kr 16 000 frå Randi S. Brødsjø og me takkar hjarteleg for denne store gåva. Dette er midlar som kjem godt med framover og me er takknemleg for at Randi prioriterte vårt arbeid, på denne måten.