søndag 19. oktober 2014

Orienterte om Vik Gedeo

Gerd Lillian Vik (t.h.) og Oddbjørg Innvær Vik

 - som starta prosjektet tilbake i 2008 orienterte på bygdetreffet 18. oktober om prosjektet, arbeidet og planane framover.

Vik Gedeo utvikling tek steg for steg når det gjeld å løfta standard og innhald i internatet i Dilla i Etiopia. Vik Gedeo prosjektet har eit langsiktig perspektiv med mål om at anlegget vert sjølvdrive.