søndag 3. august 2014

Sparebanken Vest har gitt tilskot til arrangement

Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond VI har gitt kr 5 000 i stønad til Gedeo-kvelden 14. februar. Pengane er arrangementsstønad. Det er flott å få ei slik gåve, noko som gjer at innsamla midlar går uavkorta til prosjektet. Om Sparebanken Vest sitt allmennyttige fond

Tusen takk for gåva!