søndag 23. mai 2010

Kvinner får ikke gå på skole

Over 85 prosent av befolkningen i Gedeo bor på landsbygda. Analfabetisme er et stort problem blant Gedeo-folket, og særlig blant kvinner.

Svært få jenter fra landsbygda har fått muligheten til å fullføre barneskole/grunnskole og ta høyere utdanning. De mange årsakene til dette har dype kulturelle og historiske røtter:


  • Samfunnet er ikke villig til å sende døtrene sine på skolen.
  • Det er vanlig at kvinner blir giftet bort i en alder mellom 12-15 år.
  • Svært mange dropper ut av skolen før de har fullført barneskole. Mange må repetere klassetrinn. Mye husarbeid går utover skolegang og arbeidet med lekser.
  • De fra landsbygda som får mulighet til å gå på skole, fullfører ofte bare grunnskole, fordi høyere utdannelse bare tilbys i byer langt fra hjemstedet.
  • De som fortsetter på skolen og må gå, kan møte mange problemer på vei til skolen og hjem igjen. Skoleveien kan være lang.
  • Jenter som kommer fra landsbygda til byene for å ta utdannelse har ikke råd til å betale husleie, og lever gjerne en utrygg tilværelse i byen.
  • Jentene fra landsbygda har behov for et godt og trygt sted å bo i byen mens de tar videre utdanning.