mandag 24. mai 2010

Oppstart av prosjektet

Gedeo Development Association (GDA) ønsker å bygge internat for jenter som kommer fra landsbygda i Gedeo, slik at de får mulighet til å gå på videregående skole og videre ta høyere utdanning. Prosjektplan har vært klar en tid, og tomt står til disposisjon. Internatet skal bygges i tilknytning til Dilla videregående skole, og det skal ikke koste noe å bo på internatet.
GDA har imidlertid ikke kunne starte byggingen av internatet, da de ikke har hatt samarbeidspartnere/sponsorer til å støtte prosjektet.


Innsamling til prosjektet startet for første gang på Vik bedehus i Øygarden høsten 2008 i forbindelse med feiring av 50-årsjubilantene Oddbjørg Vik og Gerd Lillian Vik. Venninnene ønsket at bursdagsgaven skulle gå til utviklingsarbeid rettet mot kvinner i Etiopia, og internatprosjektet i Dilla ble valgt fordi de har kontakter i Etiopia som jobber i GDA.

Navnet Vik Gedeo prosjekt ble vedtatt i desember 2009 i Dilla. Da møtte en av familiene fra Vik representanter fra Gedeo Development Association. Vik er stedet innsamlingen startet, Gedeo er navnet på folkegruppa som prosjektet retter seg mot. Familien fra Vik fikk informasjon om prosjektet og fikk se tomten i Dilla der internatet skal bygges.

Byggestart vil skje i løpet av høsten 2010/2011 når prosjektet har nok penger til å starte byggingen av internatet, det vil si rundt 100 000 kroner. Målet er samle inn 400 000 kroner for å ferdigstille alle bygningene som er planlagt.

Vær med og støtt dette viktige prosjektet slik at jenter i Gedeo-området i Etiopia får mulighet til å ta utdanning!