tirsdag 28. februar 2012

Engasjerte elevar på Toftøy skule

Elevane på Toftøy skule i Øygarden hadde før jul eit arrangement der det kom inn pengar som elevrådet skulle bestemma bruken av. Etter å ha diskutert kva pengane skulle gå til, bestemte elevrådet at dei ville gi pengane til Vik Gedeo prosjektet. Dei overfører no kr. 3234,00 til prosjektet. Tusen takk til elevane og elevrådet ved Toftøy skule.

Elevrådet ved Toftøy skule

Framme frå venstre: Johannes Teigen Elde og Ingrid Refvik Torsvik (representantar frå 4.klasse), Marte-Celine Rovers (5.kl)
Bak frå venstre: Leon Nordvik Syversen (5. kl), Cecilie Borsholm Vik (7.kl), Anders Refvik Torsvik, Louise Rognsvåg (begge 6.kl) og Bjørnar Storemark,7.kl.